Blue Extreme Rare

Pokémon Lugia EX #134/135 Full Art Ultra Rare 2012 Plasma Storm NM to MINT

Pokémon Lugia EX #134/135 Full Art Ultra Rare 2012 Plasma Storm NM to MINT
Pokémon Lugia EX #134/135 Full Art Ultra Rare 2012 Plasma Storm NM to MINT
Pokémon Lugia EX #134/135 Full Art Ultra Rare 2012 Plasma Storm NM to MINT

Pokémon Lugia EX #134/135 Full Art Ultra Rare 2012 Plasma Storm NM to MINT
Pokémon TCG Lugia EX #134/135 Full Art Holo Rare - 2012 Black & White Plasma Storm Set - Near Mint (NM) to Mint (M) Condition. The card in the photo is the exact one you will receive.
Pokémon Lugia EX #134/135 Full Art Ultra Rare 2012 Plasma Storm NM to MINT